atipikus.hu

Jelen szerződés - továbbiakban Szerződés - a honlapot üzemeltető társaság, az oldalon publikáló szerzők és a honlapot látogató felhasználók és a link-csere partnerek (továbbiakban együttesen említve Felek) szerződéses viszonyait rendezi. A szerződés feltételeit Felek ráutaló magatartással fogadják el. 

I. Az oldal üzemeltetése

1. Az atipikus.hu domain tulajdonosa, a www.atipikus.hu honlap üzemeltetője a Cont-Corax betéti társaság - továbbiakban Társaság.

2. A társaság képviseletére dr. Holló Sándor cégvezető jogosult. Jognyilatkozatot a Társáság képviseletében érvényesen csak ő tehet.

3 . Az oldalon cikket, hirdetési anyagot a társaság együttműködő partnerei - továbbiakban Szerző - a az alábbiakban ismertetett felhasználási feltételek szerint helyezhetnek el.  4. A link-csere programra vonatkozó szabályokat III. pont tartalmazza.

II. Felhasználás feltételei

1. A Társaság az oldalon magánszemélyek írásainak, szakmai cikkeinek megjelentetésére biztosít lehetőséget. Politikai jellegű, vagy közérdekű információt nem tartalmazó, csupán irodalmi alkotások, tanulságos jogesetek leírásai, a Szerzőt bemutató írások kapnak publicitást 

2. A cikkek elhelyezése díjtalan, Társaság díjazásra nem tart igényt.

3. Az anyaghoz kapcsolódó illusztrációt Szerző biztosítja.

4. Szerző tiszteletdíjra nem tart igényt.

5. Társaság a cikk végén elhelyezi Szerző elérhetőségeit tartalmazó linkelt névjegyét.

6. A beküldött cikkek megjelentetésével, eltávolításával kapcsolatban Társaság indokolási kötelezettség nélkül dönt. A publikálás elmaradás, késedelme miatt bekövetkezett kár miatt felelősséget nem vállal.

7. A cikkek eredetiségét Szerző szavatolja. A szerzői és szomszédos jogok maradéktalan megtartása Szerző felelőssége. Ezt az illusztrációként megküldött mellékletekkel kapcsolatban is irányadónak kell tekinteni.

8. Az oldalon publikált cikkek ismeretterjesztő jellegűek, semmiképp nem tekinthetők jogi, vagy üzleti tanácsadásnak, esetleg bűncselekmény elkövetésére történő felhívásnak. A felhasználásból, az ötletek megvalósításából eredő esetleges kár veszélye kizárólag a felhasználót terheli, annak megtérítésére a Társaság semminemű felelősséget nem vállal.

III. Linkcsre program

1. A Társaság kölcsönösségi alapon lehetőséget biztosít linkelt logó, szöveg elhelyezésére. Ennek feltétele, hogy a partner is elhelyezze a Társaság linkjét saját honlapján.

2. A program díjmentes. Társaság a link elhelyezéséért nem kér és nem fizet díjat.

3. Társaság fenntartja a jogot, hogy a partner egyidejű értesítése mellett honlapjáról bármely linket indokolás nélkül eltávolítsa.

IV. Regisztráció

1. A Társaság fenntartja a jogot, hogy az oldalán elhelyezett tartalom egy része csak regisztrált tagok részére legyen hozzáférhető.

2. A Társaság oldalán keresztül történt regisztráció ingyenes. Jogot, kötelezettséget nem keletkeztet.

3. A regisztrált tag hozzájárul, hogy a Társaság a www.virtualtotal.hu oldalról havi rendszerességgel hírlevelet küld a regisztráció során megadott e-mail címre.  A vonatkozó adatkezelési nyilatkozat a www.virtualtotal.hu oldalon található.

4. A regisztráció bármikor, indokolás nélkül törölhető.

5. A Társaság a tudomására jutott információkat – ideértve különösen az elérhetőség adatait – harmadik félnek nem adja át,nem hozza nyilvánosságra.

6. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-92922/2016.

7. Az adatkezelés során az 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

V. Szolgáltatások

Az oldalon meghirdetett szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás nem tekinthető üzleti ajánlatnak. Jogot és kötelezettséget csak mindkét fél által kölcsönösen elfogadott szerződés keletkeztet.

Záradék

Jelen szerződés érintetlenül hagyja a Társaság jogát, hogy az oldal felhasználásával kapcsolatban az általános szerződési feltételektől eltérő tartalommal egyedi szerződéseket kössön.