atipikus.hu

Szerző: dr. Holló Sándor

Sokan az atipikus munkaszerződések közé sorolják a határozott idejű munkaszerződést. Pedig az egyetlen igazi különbség a „tipikus” munkaszerződéshez képest, hogy a felek már a szerződés megkötésekor megállapodnak a munkaviszony végében.

Külön megállapodás hiányában a munkaszerződés határozatlan időre jön létre. Ebben az esetben a munkaviszony – a próbaidő sikeres leteltét követően – csak megfelelő indokkal szüntethető meg. Ügyelni kell rá, hogy az indokolás jogszerű legyen, esetleges jogvita esetén a bíróság előtt is megállja a helyét. A munkaviszony megszüntetése szinte soha nem egyszerű, gyakran vezet konfliktushoz, jogvitához. Más a helyzet, ha előre tudjuk, hogy a munkavállalót egy határozott időtartamra kívánjuk szerződtetni. Ilyen eset lehet amikor egy projekt jellegű feladat ellátására keresünk munkaerőt, vagy egy kismama helyettesítését kell megoldanunk. Ilyenkor jó megoldás a határozott időre létesített munkaviszony.

 

Időtartama

Mint fent említettem a határozott idejű munkaviszonyt előre meghatározott időtartamra kötik. Az időtartam meghatározható naptárilag, vagy más alkalmas módon. Míg első esetben egy dátum határozza meg a munkaviszony végét, a második esetben valamilyen jövőben eseményhez kötik a megszűnést. Ilyen esemény lehet például a gyesen lévő kolléga visszatérése. Ilyenkor helyesebb a szerződést ehhez igazítani, hiszen a távollévő kolléga dönthet úgy, hogy a jogosultság leteltét megelőző időpontban tér vissza. A munkaviszony várható időtartamáról ilyenkor is tájékoztatást kell adni. A megszűnés időpontja ilyenkor is valami jól meghatározható eseménynek kell lennie, nem függhet pusztán valamely fél akaratától. Amennyiben a határozott idő lejár, a szerződés meghosszabbítható Korlátozza ezt a szabadságot, hogy a határozott idejű munkaviszony tartama a törvényben maghatározott esetek kivételével a hosszabbításokkal együtt sem haladhatja meg az öt évet.

Felmondási idő

A felmondási idő célja, hogy a másik fél megfelelően fel tudjon készülni változásra. Abban az esetben amikor a szerződésben meghatározott idő eltelik és a munkaviszony megszűnik nem beszélhetünk váratlan helyzetről. Ilyenkor nem szükséges felmondási időt adni. Kicsit más a helyzet, ha a munkaviszony megszűnését valamilyen jövőbeni eseményhez kötik. Például helyettesítés esetén a távollévő dolgozó visszatérése. Ha a tervezett időpontnál korábban tér vissza a dolgozó erről legalább 30 nappal köteles értesíteni a munkáltatót, így annak módja van, hogy a helyettesítésre felvett dolgozót időben tájékoztassa. Ez az időtartam megfelel a három évnél rövidebb, határozatlan idejű munkaviszony megszüntetésére előírt felmondási idő hosszának.

Végkielégítés

A végkielégítés a munkavállalót védi attól, hogy a munkaviszony megszűnése nehéz anya helyzetbe sodorja. Ha valaki sok évet eltölt egy munkáltatónál akkor eltarthat egy darabig amíg új munkahelyet talál. Ezt a felkészülést, az átmeneti időszak átvészelését segíti a végkielégítés. A határozott idejű munkaviszony kicsit más, hiszen itt tisztában van vele a munkavállaló, hogy a szerződése le fog járni és van ideje, hogy új megélhetési forrás után nézzen. Ezért abban az esetben, ha a munkaszerződésben meghatározott idő letelik, a munkáltató nem köteles végkielégítést fizetni. Más a helyzet, ha a munkáltató a szerződésben meghatározott idő előtt szünteti meg a munkaviszonyt. Ezt akár indokolás nélkül is megteheti, viszont ebben az esetben köteles a munkavállaló részére egy évre, illetve ha a szerződésből kevesebb mint egy év van hátra akkor a fennmaradó időre távolléti díjat fizetni. Igaz, ezt a Törvény nem végkielégítésnek nevezi, de funkcióját tekintve mégis annak lehet tekinteni.

Amikor a dolgozó fizet végkielégítést

A határozott idejű munkaviszony előnye a kiszámíthatóság. Mind a munkáltató, mind a munkavállaló ígéretet tesznek arra, hogy a munkaviszony a szerződésben meghatározott ideig fennáll. Ha a munkavállaló szegi meg az ígéretét annak is következményei vannak. Ebben az esetbe köteles a munkáltatónak megfizetni a szerződéből még hátralévő időre (de legfeljebb három havi) járó távolléti díjat. Ez amolyan átalány kártérítés. Ha a jogellenes felmondás ennél nagyobb kárt okoz a munkáltatónak akkor követelheti annak megtérítését. A követelés együttes összege nem haladhatja meg a munkavállaló tizenkét havi távolléti díjának összegét.

Közös megegyezés

Sokszor megfeledkeznek róla, hogy a munkaviszony - a határozott időre kötött is – megszüntethető közös megegyezéssel. A józan párbeszéd, egymás érveinek, érdekeinek kölcsönös figyelembe vétele hozzásegítheti a feleket a békés megegyezéshez. Minden helyzet más és más, így nem lehet általános receptet adni, de könnyen belátható, hogy egy drága, bizonytalan kimenetelű pereskedést még kompromisszumok árán is érdemes elkerülni.

A határozott idejű munkaviszony létesítése is segíthet bevonni a munkaerő tartalékokat a munka világába. A határozott időtartam jól álláthatóvá, tervezhetővé teszi a munkaügyi kapcsolatokat. Bizonyos esetekben, mint például a tartósan távol lévők helyettesítése, projekt jellegű feladatok ellátása a munkaerő kölcsönzés mellett ez a hatékony megoldás. Alkalmazását megnehezíti, hogy az álláskeresők általában előnyben részesítik a határozatlan időre szóló megállapodásokat.