atipikus.hu

Szerző: dr. Holló Sándor

A munkáltató jogos elvárása, hogy a munkaidő hatékonyan legyen beosztva, és a munkáért kifizetendő díjazás a lehető legnagyobb mértékben igazodjon a dolgozó teljesítményéhez. Másik oldalról, a munkavállaló érdeke is azt kívánja, hogy csak akkor legyen a munkahelyén, amikor valóban feladata van. Miért kéne megfizetni az üresjáratokat, a puszta rendelkezésre állást? Másrészt miért töltse a munkavállaló a munkahelyén, ha éppen nincs feladata?

A munkavégzés behívás alapján egyike a magyar Munka Törvénykönyve által megfogalmazott atipikus foglalkoztatási formáknak. Az angol nyelvű irodalomban a “when actually employed” (WAE) megfelelője. Ez a forma már valóban rugalmas megoldást kínál. Lehetővé teszi, hogy a munkavállaló akkor álljon a munkáltató rendelkezésére, amikor valóban szükséges.

Korlátok

Való igaz, hogy ez az atipikus foglalkoztatási forma nagy szabadságot ad a munkaidő beosztására, ugyanakkor a Törvény határokat szab a rugalmasságnak. Az egyik ilyen korlát, hogy ez a munkaidő-beosztás csak legfeljebb napi hat óra tartamú részmunkaidőre létesített munkaviszony esetében alkalmazható. A munkaidőt munkaidő kereten belül kell beosztani, melynek tartama a négy hónapot nem haladhatja meg.További szabály, hogy a munkavégzés időpontjáról legalább három nappal előre közölni kell a munkavégzés időpontját.

 

Kinek jó?

Talán nem túlzás azt mondani, hogy mindkét félnek. A munkáltató a munkakörhöz tartozó feladatok esedékességéhez igazítva tudja beosztani a munkaidőt. Hatékonyan csökkenthető a holtidő. Másrészt szinte minden vállalat működésében adódnak olyan feladatok, melyek a szokásos munkaidő-beosztástól eltérő időpontban követelik meg néhány dolgozó rendelkezésre állását. Ezt általában rendkívüli munkavégzés elrendelésével oldja meg a munkáltató. Ebben az esetben növeli a költségeket a rendkívüli munkavégzésért kifizetett pótlék, és a dolgozók sem mindig fogadják osztatlan örömmel, ha túlórázniuk kell. Ezeket a problémákat orvosolja, ha a munkavállalók egy részének munkaidő beosztása kifejezetten ezeknek a feladatoknak a figyelembe vételével történik. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a munkavállaló kiszolgáltatott lenne, hiszen, mint fent említettük, beosztását legalább három nappal előre ismeri. A munkavégzés behívás alapján egy rugalmas atipikus foglalkoztatási forma, ami egyrészt nagy segítséget nyújt a munkáltatónak, hogy a feladatok esedékességéhez igazodó munkarendet alakítson ki, másrészt lehetőséget ad olyan potenciális munkavállalók alkalmazására, akik élethelyzetük miatt nem tudják vállalni a teljes idejű foglalkoztatás szerinti beosztást. Az atipikus foglalkoztatási formák adta rugalmasság hatékony eszköz lehet a munkaerő tartalékok mozgósítására, a munkaerőhiány enyhítésére.

A munkavégzés behívás alapján egy igazán rugalmas foglalkoztatási forma. Különleges előnye, hogy a munkaerő a feladatok esedékességének megfelelően áll rendelkezésre. Ugyanakkor a Törvény rendelkezései biztosítják, hogy a munkaidő beosztása a munkavállaló számára is kiszámítható legyen.