atipikus.hu

Szerző: dr. Holló Sándor

A távmunka is a Munka Törvénykönyvében megfogalmazott atipikus foglalkoztatási forma. A távmunka a bedolgozás modern kori változata. Az alkalmazásához kapcsolódó előnyök és hátrányok is több tekintetben hasonlóak. A távmunka mégis sokkal jobban illeszkedik napjaink igényeihez.

A távmunkavégzés során a munkát a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen, számítástechnikai eszközön végzi a munkavállaló. A munka eredményét elektronikusan továbbítja a munkáltatónak. Nagy előnye ennek a munkavégzési formának a kötetlen munkarend. Igaz, a munkavállaló ettől eltérően is megállapodhat a munkáltatóval.

 

A szerződés

A szerződésben meg kell állapodni, hogy a munkavégzés távmunka keretében történik. Az általános tájékoztatási kötelezettségen túl a munkáltató tájékoztatást ad a munkáltatói ellenőrzésről, a munkavégzéshez használt elektronikus vagy számítástechnikai eszköz használatára vonatkozó korlátozás szabályairól és arról a szervezeti egységről, amelyhez a munkavállaló munkája kapcsolódik.

Együttműködési kötelezettség

A munkáltató utasítási joga általában kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki. Viszont jogosult a munkavégzést ellenőrizni. Az ellenőrzés során nem tekinthet be a munkavégzéshez használt eszközön tárolt, de a munkaviszonnyal össze nem függő adatokba. Az ellenőrzést úgy kell elvégezni, hogy az ne okozzon aránytalan terhet sem a munkavállalónak, sem a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára. Amennyiben a számítástechnikai eszközt a munkáltató biztosítja, előírhatja, hogy azt a munkavállaló kizárólag a munkavégzéshez használhatja.

A távmunka jövője

A távmunka a bedolgozáshoz hasonlóan )igen népszerű foglalkoztatási forma lehetne. Itt is nagy vonzerő, hogy a dolgozó az otthonában végezheti a munkát, akár a teraszon ücsörögve. Ráadásul saját maga oszthatja be az idejét. A bedolgozáshoz képest nagy előny, hogy nincs különösebb helyigénye, nem szükséges beszerezni, tárolni, szerszámokat és a szállítással sem kell bíbelődni. Elegendő egy jó számítógép és internet hozzáférés. Viszont a távmunkában végezhető feladatok köre is korlátozott. Míg bedolgozóként általában egyszerű fizikai munkát lehetne végezni, addig a távmunka esetében általában valamilyen speciális képzettségre van szükség. Leginkább informatikusok számára kínálnak távmunkásként betölthető állásokat. Szóba jöhetne még az adatrögzítés, cikkírás, tartalom fejlesztés, vagy akár a könyvelés, bérszámfejtés is. Mégis, ezeken a területeken igen nehéz ajánlatot találni. Viszont több vállalat adja meg a lehetőséget a dolgozóinak, hogy heti 1-2 napot otthonról dolgozzanak. Ez nem tekinthető tisztán távmunkának, de egy lehetséges fejlődési irányt mutat. A – legalább részben – távmunka biztosította rugalmasság sokat segíthet a munka és magánélet egyensúlyának megteremtésében.

A távmunka és a bedolgozás sok tekintetben hasonlítanak egymásra. A lényeges különbség, hogy amíg a bedolgozással ellátható feladatokat csökkenti az automatizáció, addig a távmunka területén újabb és újabb lehetőségeket nyit meg a fejlődés, a virtuális világ egyre nagyobb kiteljesedése.