atipikus.hu

Szerző: dr. Holló Sándor

A több munkáltató által létesített munkaviszony a munkaerőhiány leküzdésének egy lehetséges eszköze. Különösen hiányszakmákban jelenthet jó megoldást. Lényeges különbség a „tipikus” munkaviszonyhoz képest, hogy a munkaadói oldalon több alany szerepel.

Különösen a hiányszakmák esetében jelenthet megoldást ha több munkáltató „osztozik” egy szakemberen. A másik ilyen eset amikor a feladat nem tölti ki teljesen a munkavállaló kapacitását, és/vagy ugyanazt a szolgáltatást egy időben több munkáltató részére is tudja nyújtani (recepciós, biztonsági őr).

A munkaszerződés

Ebben a szerződésformában több munkáltató és egy munkavállaló állapodik meg egy munkakörbe tartozó feladatok ellátására. A munkaszerződésben a munkakörön és az alapbéren túl meg kell határozni, hogy a munkabér-fizetési kötelezettséget melyik munkáltató teljesíti. A munkavállaló érdekeit védi, hogy a munkáltatók a munkavállaló munkajogi igényével kapcsolatban egyetemlegesen felelnek.

A munkaviszonyt bármely munkáltató vagy a munkavállaló jognyilatkozata megszünteti. A felek a megszüntetés módjáról ettől eltérően is megállapodhatnak. Különleges szabály, hogy a munkaviszony megszűnik, ha a munkáltatók száma egyre csökken. Ebben az esetben a munkáltató jogutód nélküli megszűnésére vonatkozó szabályokat kell irányadónak tekinteni, tehát a munkavállaló jogosult a felmondási időre járó távolléti díjra (a törvény által meghatározott pótlékokkal kiegészített alapbér) és végkielégítésre.

A több munkáltatóval létesített munkaviszony azon túl, hogy segít a munkaerőhiány mérséklésében, közelebb visz bennünket a munkaerő hatékony kihasználásához. Ez a foglalkoztatási forma természetesen akkor lesz népszerű a munkavállalók körében, ha a munkaerő költségének optimalizálásából származó megtakarításból ők is részesülnek, és munkájukért az átlagosnál magasabb díjazást kapnak.